Hoppa till sidans innehåll

Avgifter


AVGIFTER
Allmänt gäller att GTK förbehåller sig rätten att ta ut full avgift för en termin om åkaren byter klubb eller slutar i förtid under pågående termin. Detta för att täcka is- och tränarkostnader som är uppbokade/förbetalda av GTK.

MEDLEMSAVGIFT I GTK
200 kr per säsong. En säsong avser juli till juni och består av två terminer, höst/vår.

SKRIDSKOSKOLA
Avgift: 1000 kr/termin (minst 10 lektioner).
Skridskohyra: 400 kr/termin

SÄSONGSAVGIFTER 2022-2023
MÄRKESGRUPP
Avgift: 2200 kr/termin för två träningstillfällen per vecka.

KONSTÅKNINGSGRUPP
2820  kr /termin för 2 träningstillfällen per vecka
3520  kr /termin för 3 träningstillfällen per vecka
4220  kr /termin för 4 träningstillfällen per vecka
4920  kr /termin för 5 träningstillfällen per vecka

FÖR- OCH EFTERSÄSONG
Kostnaden anpassas efter antal åkare på isen och antalet timmar åkaren tränar. Eftersäsongen är som regel vecka 14–25, försäsongen vecka 32–33. Separat anmälan görs alltid till både för- och eftersäsong.

DELTAGANDE I TÄVLING
År 1 – Åkaren betalar anmälningsavgifterna, Stjärntävling 360 kr, Klubbtävling 465 kr och A-tävling 975 kr. Alla avgifter är per tävling.
År 2 – GTK betalar en anmälningsavgift per säsong, resterande betalar åkaren själv.
År 3 och framåt – GTK betalar två anmälningsavgifter per säsong, resterande betalar åkaren själv.
Deltagande i klubbens egen slingatävling: Ingår i säsongsavgiften (endast för åkare som ej har börjat tävla).
Tränararvode under tävlingar: Betalas av GTK oavsett i vilket distrikt.
Tävlingslicensen betalas av GTK förutsatt att åkaren tävlar för GTK hela säsongen. Licensavgiften är 350kr, i vilken en olycksfallsförsäkring ingår.

TÄVLINGSPROGRAM
Första tävlingsprogrammet betalas av GTK. Därefter 600 kr per program, som betalas av åkaren.

TEST
Testavgiften betalas av GTK, både egna test och hos annan klubb ca 200:-/test och åkare.
Avgift tävlingstest 250 kr och registreringsavgift till SKF betalas av GTK.

TRÄNARUTBILDNINGSKOSTNAD
GTK bekostar utbildningen för sina tränare när de är verksamma i klubben.


VILLKOR/PRINCIPER
§ 1 SJUKDOM/SKADA/FRÅNVARO
Vid frånvaro med minst en månad p.g.a. sjukdom eller skada, fås 50% reduktion för återstående tid mot uppvisande av läkarintyg (gäller ej för- eller eftersäsongsträning då full avgift alltid tas ut). När åkaren går på is igen, efter en skada, betalas full träningsavgift även om en upptrappning i träningsmängd sker långsamt. Åkaren ska alltid meddela tränaren i så god tid som möjligt när man uteblir från enstaka träningstillfällen. Detta för att ge tränaren bästa förutsättningar att planera och förbereda varje pass.

§ 2 ANMÄLAN ÄR BINDANDE/ SISTA ANMÄLNINGSDAG GÄLLER
Som grundprincip gäller att en anmälan till GTKs egna aktiviteter är bindande. Då sista anmälningsdag passerat börjar GTK att detaljplanera varje aktivitet. Anmälningar som inkommer efter sista anmälningsdag hanteras löpande och plats erbjuds som regel om inte aktiviteten är fylld. När väl terminen är igång inträder betalningsansvar.


§ 3 PRINCIPER VID GRUPPINDELNING
Inför varje säsong görs en gruppindelning av våra åkare, där placeringen är utifrån att varje åkare ska få ut så mycket som möjligt av varje träningspass. Grupper som är homogena underlättar och säkerställer att gruppen tränar på övningar som gynnar deras utveckling. Konståkning som sport tillämpar som grundprincip inte indelning efter ålder. Ny termin kan innebära ändring i grupperna.

§ 4 PRINCIPER FÖR ISTIDER
När en ny säsong inleds har konståkningen fått fördelning av is enligt en fördelningsprincip framtagen av IOFF, Idrotts- och Föreningsförvaltningen i Göteborg. Vilket innebär att vi samsas med hockey om veckodagar och attraktiva tider. Fördelning av den totala mängd tid som tilldelats konståkningen görs också mellan de olika konståkningsklubbarna i Göteborg. Detta kan innebära att GTK inte kan erbjuda samma veckodagar, träningstider eller ishallar säsong efter säsong. Detta då förutsättningarna för tilldelningen hela tiden ändras. GTK fördelar våra tilldelade träningstillfällen enligt principen att yngre/lägre testade åkare i största möjliga mån får tidigare tider på vardagarna, t ex från 15.00. De äldre/högre testade åkarna kan få tider som sträcker sig till 22.00. Hänsyn vid schemaläggning tas i möjligaste mån till t ex skolscheman. Viss logistik på vardagarna krävs då GTK också har istid i hallar på annan plats än Askims Ishall (t ex Wallenstam, Marconi, Slottskogsrinken).

§ 5 FÖRÄLDRARENGAGEMANG
För att hålla nere våra avgifter är storleken på klubbens löpande intäkter av avgörande betydelse. Det betyder att ett stort föräldrarengagemang i verksamheten måste till. Alla föräldrar till GTKs åkare förväntas hjälpa till regelbundet med olika arbetsuppgifter och tillhöra olika arbetslag vid våra tävlingar, skridskoskola, städning av klubbrum etc. GTK har inte som princip att be åkaren med familj att sälja kakor, kalendrar eller annat.

Följ oss gärna på  


 

Tack till alla sponnsorer och samarbetspartners

 

 

 

 

  

 

 

Skate and Design by Anna
Syr och Designar Tränings och tävlingskläder för konståkning samt säljer tillbehör

 

 

 


Postadress:
Göteborgs Team o KK - Konståkning
Askims Ishall, Kruniusvägen 1
42736 Billdal

Besöksadress:
Askim Ishall, Kruniusvägen 1
42736 Billdal

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@gtkonstakning.s...

Se all info